Campden BRI logo
EIT

SKIN Innovációs kihívások Workshop “Technológiák”


Sarlóspuszta, Magyarország, 2018. szeptember 25-26.


Az Innovációs Kihívások Workshop célja, hogy a Rövid Ellátási Lánccal (REL) kapcsolatos ismereteket és gondolatokat megosszák egymással a SKIN project partnerek, REL és innovációs szakemberek valamint a jó gyakorlatok képviselői. A workshop célja, a közös gondolkodás elindítása azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet az új technológiákat és a gyakorlatban már bizonyított jó gyakorlatokat alkalmazni a rövid ellátási láncok esetében, illetve milyen kihívások rejlenek az egyes technológiákban.


A workshop témái:

Célunk új ötleteket generálása a REL innovatív fejlesztésére, melyeket azután a gyakorlatban is kipróbálunk. Ennek érdekében a feltérképezésre kerülnek a kihívások (kulturális kihívás, pénzügy nehézségek, képzettségek stb.), a lehetőségek és a lehetséges megoldások az előadások, az üzemlátogatások és a csoportos megbeszélések (World café) során.

Az első napon a téma összetettsége előadásokon és gyakorlati példákon (üzemlátogatás) keresztül kerül bemutatásra. A második napon a résztvevők közötti World café csoportos megbeszélésre kerül sor.


További információ:


dr. Hegyi Adrienn, fejlesztőmérnök Tel: +36 1 433 1484 E-mail: a.hegyi@campdenkht.com
Szegedyné Fricz Ágnes, fejlesztőmérnök Tel: +36 1 433 1478 E-mail: a.fricz@campdenkht.com
Táncsics Dóra, fejlesztőmérnök Tel: +36 1 433 1487 E-mail: d.tancsics@campdenkht.com

A SKIN projekttel kapcsolatos részletes információk az alábbi oldalon találhatóak: http://www.shortfoodchain.eu/Innovation Challenge Workshop on “Technologies”


Sarlóspuszta, Hungary, 25-26 September 2018


The aim of the Innovation Challenge Workshop on Technologies is to gather experts, representatives of good practices and consortium partners who can share their knowledge and ideas on innovative challenges in Short Food Supply Chains (SFSCs) within the workshop.

The workshop is meant to spark discussions and ideas on how these technologies are applied as good practices in the SFSCs and also discuss the challenges behind each technology.


The hot topics of the workshop are:

The goal of the Innovation Challenge Workshop is to generate at least five innovative technology ideas that can be transferred into practice in SFSCs. To achieve this goal the challenges (cultural changes, financial difficulties, skills, etc.), the opportunities and also the solutions will be explored during the workshop in form of lectures, field visits and a discussion session (World café).

The first day will demonstrate the complexity of the topic with lectures and practical examples (field visits). The second day will focus on the discussion among the participants from target groups.


For more information:


dr. Adrienn Hegyi, development engineer Tel: +36 1 433 1484 E-mail: a.hegyi@campdenkht.com
Ágnes Szegedyné Fricz, development engineer Tel: +36 1 433 1478 E-mail: a.fricz@campdenkht.com
Dóra Táncsics, development engineer Tel: +36 1 433 1487 E-mail: d.tancsics@campdenkht.com

For more information about SKIN project: http://www.shortfoodchain.eu/