Campden BRI logo

Tanfolyamok

Az élelmiszerbiztonsági és minőségügyi rendszer fenntartásának jó gyakorlata rendkívüli helyzetek esetén a COVID-19 járvány példáján bemutatva


VIDEO


A COVID-19 vírusjárvány az élelmiszer-feldolgozó vállalatokat is eddig ismeretlen feladatok, váratlan nehézségek elé állítja. A vevők által elvárt élelmiszer-biztonsági és minőségügyi rendszereket a váratlan, nehezebben tervezhető körülmények között is megbízhatóan, egyenletesen kell működtetni, úgy, hogy a termékek biztonságossága, a vevővel egyeztetett minőségi előírásoknak és a jogszabályoknak való megfelelése, hamisítatlansága, és a vevő kiszolgálásának pontossága a korábban megszokott színvonalú legyen. A megoldandó problémák többek között érinthetik a nyersanyag elérhetőségét, a dolgozók rendelkezésre állását, kiemelten a speciálisan kiképzett kulcsemberekét a dolgozók a vírusfertőzését megelőző óvintézkedéseket, illetve az új, ideiglenes nagyobb létszámú alkalmazását és a szükséges vezetői irányítás különleges szempontjait.
A tanfolyam célja, hogy segítséget nyújtson a vállalatok számára az alkalmazott élelmiszer-biztonsági, minőségügyi és termelési rendszer hatékony fenntartásában rendkívüli körülmények között is, figyelembe véve az ellátási láncban felmerülő kockázatokat és a szabályozó intézkedéseket, melyek elengedhetetlenek az a kockázatkezeléshez, illetve annak csökkentéséhez.
A tanfolyam az élelmiszer-biztonsági szabványoknak az élelmiszer-biztonsági- és minőségügyi rendszer hatékony és fennakadás nélküli működését szolgáló elemeinek célirányos alkalmazásával, illetve a COVID-19 vírus példáján keresztül, a BRC8 szabványhoz kiadott kiegészítő útmutató figyelembevételével, kívánja bemutatni azon intézkedéseket, melyek segítik a vállalatot abban, hogy váratlan helyezetek esetén is megfeleljenek a vonatkozó előírásoknak és jogszabályoknak.

Tanfolyam tematikája:

  ​•    A felkészülés alapelvei és szempontjai az élelmiszer-biztonság és a minőség fenntartására váratlan helyzetekben
  •    A rendkívüli helyzet okozta hatások, kockázatok és lehetőségek azonosításának és értékelésének módszere az ellátási láncban
  •    A rendkívüli helyzetre vonatkozó akcióterv kidolgozásának lépései a kockázatok kezelésére és a szabályozások felülvizsgálatára
  •    A COVID-19 rövid bemutatása: szaporodása, terjedése;
  •    A váratlan helyzetek pl. a vírus jelentette kockázat kezelése a vállalaton belül - a felső vezetés szerepe;
  •    A jelenlegi szabályozó rendszerek szerepe és fejlesztésének lehetőségei a COVID-19 kockázatának kezelése érdekében;
  •    A különböző felületek szerepe a vírus terjedésében az üzemi környezeten belül;
  •    Az övezeti szétválasztás fontossága a vírussal történő keresztszennyeződés kockázatának csökkentésében
  •    A jelenlegi termékvédelmi terv felülvizsgálatának szempontjai a vírus helyzet jelentette új kihívásokat figyelembe véve
  •    A takarítás és fertőtlenítés COVID-19 vírusra vonatkozó szempontjai;
  •    A személyi higiéniai szabályok felülvizsgálata és szigorítása;
  •    Gyakorlat: esettanulmány kidolgozás.

Időtartama: 4 óra

Időpontok:

Részvételi díj: 20.000 Ft + ÁFA / fő

Vizsgalehetőség: nincs

Tanfolyam típusa: igény szerint (kérjük a jelentkezési lap megfelelő kitöltését)

Bővebb felvilágosítást ad

Kertész Zsófia, fejlesztőmérnök
Tel: +361-433-1488
Emailcím: tanfolyam@campdenkht.com