Campden BRI logo

Tanfolyamok

Az Egyesült Államok piacaira történő élelmiszer beszállítás/exportálás feltételei, követelményei


A 2016 szeptemberétől érvényben lévő új Élelmiszerbiztonsági Törvény (Food Safety Modernisation Act /FSMA/) az Amerikai Egyesült Államokba exportáló élelmiszeripari vállalkozások számára az államokban működő vállalkozásokra is érvényes követelményeket ír elő. A követelmény lényeges eleme, hogy a cégek rendelkezzenek minden telephely számára elérhető, a fenti követelményeket ismerő, és a szükséges képzésben részesülő szakemberrel.
A rendelet „Code of Federal Regulation rule 117” eleme megköveteli, hogy bizonyos tevékenységeket képzett - úgynevezett Preventive Controls Qualifies Individual/ (PCQI) (rendeletben definiált fogalom) - szakemberek végezzenek. FSMA ajánlja, hogy a beszállítói auditokért felelős személy is rendelkezzen ilyen ismeretekkel.
A tanfolyam során átadásra kerülő angol nyelvű tananyag az Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA) által lett kidolgozva, az FDA ajánlásával. A Campden BRI Magyarország által tartott tanfolyam az FSPCA által a megtartás előtt regisztrált, követi az eredeti standardizált anyagot. A résztvevők a teljes tananyagot megkapják angol nyelven, a vetített fóliákat, esettanulmányokat magyar nyelven is.
A tanfolyam magyar nyelvű.

Tanfolyamunkkal
• a törvény által előírt ÚJ követelményekhez való megfeleléshez kívánunk segítséget nyújtani Önnek és munkatársainak
• egyben szeretnénk hozzájárulni, hogy a tanfolyam sikeres elvégzésével az FSPCA rendszerében regisztrált, e tanfolyam elvégzését bemutató bizonyítvánnyal rendelkező, úgynevezett „PCQI” személyekké válhassanak.


A tanfolyamot mindazon vállalkozások részére ajánljuk, akik az Egyesült Államokba élelmiszert szállítanak vagy ezt tervezik. Azon vállalkozások számára is hasznos információt ad, akik más rendeleti szabályozás alá tartoznak, pl. USDA (pl. húsipar, stb.).
A tanfolyam bemutatja az élelmiszer- előállítókra vonatkozó amerikai követelményeket, a meglévő élelmiszer-biztonsági rendszerekhez képest meglévő különbségeket és azok megvalósítását segítő gyakorlati megoldásokat, jó gyakorlatokat.
Ezek alkalmazása elősegíti a vállalkozások által működtetett élelmiszerbiztonsági rendszerek FSMA-ban megfogalmazott követelményeknek való megfelelését. A bemutatásra kerülő megoldások megértéséhez szükségszerű a Jó Gyártási/Higiéniai Gyakorlat (GMP/GHP), a kockázatelemzésen alapuló élelmiszerbiztonsági alapelvek, stb. alapos ismerete. A résztvevők szakmai hátterének függvényében a tanfolyam ezen elemeket is áttekinti.
A rendeletben előírt Élelmiszerbiztonsági Terv („Food Safety Plan”) kidolgozására számos megközelítés létezik, a tanfolyam keretein belül lehetőség nyílik a különböző megközelítések értelmezésére, megvitatására, a résztvevők és az oktatók közötti egyeztetésekre.
A tanfolyamon az oktatók esettanulmányokon keresztül mutatják be a rendszer elemeit, a gyakorlatok megoldása során a gyakorlati ismeretek hatékony átadására törekszenek.
A tanfolyam nem iparág, vagy vállalkozás specifikus!

Tanfolyam tematikája:

  • képesítést szereznek az FSPCA által megkövetelt Megelőző Tevékenységekre, amelyek nélkülözhetetlenek az Egyesült Államokba történő beszállításhoz, 
  • elsajátítják az úgynevezett „HARPC” élelmiszerbiztonsági terv kidolgozását,
  • ismereteket szereznek az új Food Safety Modernisation Act /FSMA/ rendeletről,
  • az elméleti alapok mellett esettanulmányokon keresztül - interaktív módon -gyakorolhatják a legjobb gyakorlat különböző elemeit.


Időtartama: 2.5 nap
(20 óra)

Időpontok:

Részvételi díj: 454 000 Ft + ÁFA / fő

Vizsgalehetőség:

Tanfolyam típusa: igény szerint (kérjük a jelentkezési lap megfelelő kitöltését)

Bővebb felvilágosítást ad


Hegyi Adrienn
Tel: +36 1 433 1470
E-mail: tanfolyam@campdenkht.com

*Megjegyzés: ezen tanfolyamunkra egyedi kedvezményt tudunk adni (nem vonatkozik rá a többi tanfolyamainknál alkalmazott általános kedvezmény), ennek mértékéről a beküldött jelentkezések után állapodunk meg.